Giften en Donaties

RABO Clubkascampagne

In september 2022 zal de Stichting weer meedoen aan de jaarlijkse actie van de RABO Clubkascampagne. Onze donateurs en andere bezoekers van onze concerten kunnen als lid van de RABObank hun stemmen uitbrengen op hun Stichting.

Dankzij deze stemmen kan de Stichting een noodzakelijke bijdrage van de RABObank garanderen. Dus uw stemmen worden zeer op prijs gesteld.

Wij zijn RABObank en allen die op de Stichting stemmen daar heel dankbaar voor.

U kunt ook meehelpen het culturele erfgoed in stand te houden door een bijdrage over te maken op: bankrekening NL 42 RABO 0300 5897 86 van de Stichting Vrienden Vollebregt Orgel Ouderkerk.

De Stichting Vrienden Vollebregt Orgel Ouderkerk is een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) waardoor uw gift fiscaal voordelig aftrekbaar is.

Sponsoren

De Stichting wordt tevens gesteund door de vaste sponsoren Keurslager Eetwinkel Stronkhorst, Bakkerij Out en PLUS Vreeswijk Supermarkt en haar donateur Gemeente Ouder Amstel.